Diskutim mbi Tatimin për Profesionet e Lira në Qendrën Dua

Mbrëmjen e 15 shkurtit, Qendra Dua u bë vendi i një diskutimi të gjallë dhe informativ mbi tatimin mbi të ardhurat për profesionet e lira. Ky event, i cili tërhoqi një numër të madh ndjekësish, kishte në fokus sfidat dhe mundësitë që paraqiten nga taksimi i profesionistëve të pavarur. U diskutuan ndikimet ekonomike dhe sociale të këtij taksimi dhe u ofruan strategji për të luftuar evazionin tatimor.

Continue ReadingDiskutim mbi Tatimin për Profesionet e Lira në Qendrën Dua